Banner Ngày 30/9/2023
TRIỂN KHAI THÁNG NHÂN ĐẠO 2023 "TỪ TRÁI TIM MỖI CHÚNG TA - CHUNG SỨC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI"
Nhằm nâng cao năng lực trong công tác phòng, chống thiên tai và hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai thảm họa, cứu trợ khẩn cấp, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, cầ...
14/09/2023