Banner Ngày 27/6/2022
Hưởng ứng Hành trình đỏ " Giọt hồng trên đất cù lao" ngày 23/06/2022 tại huyện Cù Lao Dung

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại:(02993)-822.866 - Fax: (02993)-826.754. Email: soctrangrc@gmail.com.

  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 20
Truy cập trong 7 ngày :42
Tổng lượt truy cập : 434