Banner Ngày 30/9/2023
TRIỂN KHAI THÁNG NHÂN ĐẠO 2023 "TỪ TRÁI TIM MỖI CHÚNG TA - CHUNG SỨC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI"

CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN TUẤN

   
   

                 PHÓ CHỦ TỊCH

            PHẠM THỊ HỒNG YẾN

                    PHÓ CHỦ TỊCH

                 THÁI KIM PHƯỢNG

 

 

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 5
Truy cập trong 7 ngày :53
Tổng lượt truy cập : 22,531