13. Lê Văn Đợi, xã Đại Hải

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Hoàn cảnh gia đình

Nhu cầu

Tổ chức, cá nhân đăng ký trợ giúp

Nam

Nữ

13

Lê Văn Đợi

1988

 

ấp Nam Hải, xã Đại Hải

có 04 khẩu, không có ruộng dất, làm thuê theo thời vụ kiếm sống qua ngày, nuôi hai đứa con nhỏ. Hiện nay căn nhà đã dột nát, cũ rách; gia đình không có khả năng xây cất

cất nhà

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13levandoi

 

Tập thể, cá nhân đăng ký trợ giúp cho hoàn cảnh trên xin vui lòng điền thông tin vào mục ĐĂNG KÝ TRỢ GIÚP ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO (gốc phải Trang chủ)